בוסתן בקעה

רח' גד, שכונת בקעה

פארק מגורים שוקק המספק איכות חיים נדירה בשכונת בקעה הייחודית, דירות יוקרה בשילוב שימור היסטורי ופיתוח סביבתי. 204 דירות כולל שטחים ציבוריים פתוחים יפהפיים. אוכלס בשנת 2017 הפעלת התמיכה בקורא מסך

0

מ"ר מגורים + מסחר

0

יח"ד

0

אוכלס