הבית הטוב שלכם בירושלים
עם חותם האיכות של נטע ליפשיץ

 our project our project our project our project our project our project our project our project our project our project our project our project our project our project our project our project our project our project our project our project our project our project our project our project our project our project

מקור חיים 21

בהליכי הוצאת היתר

.
.

בוסתן בקעה

2017

הכוכב החמישי

מאוכלס

.
.

נחלאות הייטס

2011

פנינת רמות

2013

.
.

רבנו גרשום 17

2022

ישא ברכה

2015

.
.

הר נוף סנטר

2017

פסגת הארץ

2023

.
.

בית וגן רזידנס

2015-16

רמת הצפון

2008

.
.

נופי גדרה

2016

רבנו גרשום 29

2021

.
.

ויטנברג

2023-4

פארן

2026

.
.

גינות היובל

2024

מקור חיים 54

2023

.
.

מקור חיים 17

2023

מתחם בנית

2018-9

.
.

אור וברכה

2023