הר נוף סנטר

רח' שאולזון 49,51, הר נוף

שכונת הר נוף הוותיקה מציעה הזדמנויות נדל״ן נדירות. אחת מהן מהווה פרויקט הרנוף סנטר הכולל 80 יחידות דיור שהרחיבו את פני השכונה המבוקשת בשני מבני מגורים ושטחי מסחר. הפרויקט אוכלס בשנת 2017.

0

מ"ר מגורים + מסחר + שצ"פ

0

יח"ד

0

אוכלס