ויטנברג

רח' חיי אדם, מרכז העיר

0

מ"ר

0

יח"ד

0

אוכלס