ישא ברכה

ישא ברכה 22,24

בין מבני אבן צפופים ברחוב ישא ברכה בולטים בנייני מגורים חדישים ומרווחים הכוללים 22 יחידות דיור בפרויקט ששילב תכנית תמ״א 38, אוכלס בשנת 2015.

0

מ"ר

0

יח"ד

0

אוכלס