פסגת הארץ

רח' אבנר חי שאקי, גילה

פרויקט פסגת הארץ בגילה מנצל את הטופוגרפיה הנהדרת של השכונה ומאפשר אוויר ונוף מעולים בארבעת בנייני המגורים הכוללים 61 דירות. הפרויקט בביצוע, אכלוס צפוי בשנת 2023

0

מ"ר

0

יח"ד

0

איכלוס