רבנו גרשום 29

רבנו גרשום 29

בתי ירושלים העתיקים מלאים בחן. פרויקט רבינו גרשום 29 הצליח לשמר את היופי העתיק בתוך חווית מגורים עדכנית ומוקפדת. הפרויקט אוכלס ב-2022 והוא כולל 8 דירות.

0

מ"ר

0

יח"ד

0

אוכלס