רמת הצפון

רח' ירמיהו 60

את הפוטנציאל האדיר שבשכונת רוממה זיהתה חברת נטע ליפשיץ לפני עשורים רבים. בשנת 2008 הסתיים אכלוסו של פרויקט רמת הצפון המהווה בסיס תורני וקהילתי לשכונה שהתפתחה בעקבותיו. בפרויקט שני מבני מגורים ובהם 48 דירות מרווחות, בשילוב שטחי מסחר וקהילה.

0

מ"ר מגורים + מסחר

0

יח"ד

0

אוכלס